Laat de veiligheid van uw netwerk, software en website testen

Hacktest van ThreadStone
Doorstaat uw digitale beveiliging een hacktest?

Eén grote oorzaak van het stijgende aantal datalekken en cyberaanvallen is dat veel ondernemers niet weten wat de kwaliteit van hun cybersecurity is. Een kleine ingang is helaas al genoeg voor cybercriminelen. De Hacktest van ThreadStone controleert de digitale veiligheid van uw systemen, website en bedrijfsnetwerk. Hierdoor ontdekt u snel waar zwakke punten liggen, voordat cybercriminelen dat doen. Zo houdt u de controle.

logo

Hacktest van ThreadStone

Krijg als ABN AMRO klant tegen gereduceerd tarief inzicht in uw digitale beveiliging.
Offerte aanvragen
 • Volledige hacktest vanaf € 325,-

 • Krijg inzicht in uw kwetsbaarheden

 • Gericht advies voor uw IT-professional(s)

Geautomatiseerde hacktest

De Hacktest controleert uw bedrijfsnetwerk en website(s) actief op kwetsbaarheden. Geautomatiseerd, snel en veilig.

Rapport met oplossingen

Na de test krijgt u een uitgebreid en begrijpelijk rapport met kwetsbaarheden, mogelijke impact op uw business en gericht IT-advies.

Persoonlijk gesprek met expert

Samen met een cyberexpert bespreekt u de uitkomsten van de hacktest, maatregelen die u kan treffen en overige vragen die u heeft.

Hoe werkt de Hacktest?

Neem vrijblijvend contact op

Na het invullen van uw gegevens neemt ThreadStone contact op om de omvang van de opdracht te bepalen. Op basis van uw wensen ontvangt u een passende offerte.

 • Vul de benodigde gegevens in

 • ThreadStone neemt contact met u op

 • Bespreek uw wensen met een specialist

 • Ontvang een op maat gemaakte offerte

ThreadStone voert uw hacktest uit

Na akkoord op de offerte, start ThreadStone de uitgebreide hacktest.

 • Beveiligingstest van uw website(s)

 • Beveiligingstest van uw bedrijfsnetwerk(en)

 • Controle op 160.000+ online kwetsbaarheden

 • Terugkoppeling door onze ethisch hacker(s)

Bespreek het rapport met een expert

Bespreek samen met een expert van ThreadStone de uitkomsten van het rapport en uw mogelijke vragen.

 • Krijg een overzicht van alle kwetsbaarheden

 • Bespreek de uitkomsten (online) met een expert

 • Krijg concrete oplossingen voor uw IT-personeel

Bekijk een voorbeeldrapport

Benieuwd welke informatie onze rapporten bieden? Download een gratis voorbeeld en ontdek het direct.

 • Ontdek de opbouw van de rapportage

 • Krijg inzicht in opgespoorde kwetsbaarheden

 • Ontdek welke technische analyses wij doen

Hoe werkt een hacktest?

Bij een hacktest (ook wel: vulnerability assessment) controleert software uw digitale systemen op kwetsbaarheden. Een ethisch hacker analyseert de tests en koppelt deze terug via een rapport met mogelijke kwetsbaarheden.

 • Controle van websites, portalen, publieke IP-adressen en netwerk

 • Analyse en terugkoppeling door een gecertificeerd ethisch hacker

 • U krijgt een rapport met de (on)veiligheid van uw systemen en netwerk

Wat krijg ik?
Uitgebreide hacktest

De hacktest controleert uw digitale systemen op kwetsbaarheden, samen met een ethisch hacker. Alle uitkomsten worden gerapporteerd.

 • Hacktest van uw bedrijfsnetwerk

 • Hacktest van uw website

 • Hacktest van uw portalen

 • Hacktest van andere online systemen

 • Hacktests uitgevoerd door ethisch hacker

Overzichtelijke rapportage

Na het uitvoeren van de hacktest, ontvangt u de uitkomsten, kwetsbaarheden en adviezen in één overzichtelijk rapport.

 • Ontvang een uitgebreide rapportage

 • Het rapport is uitgelegd in begrijpelijke taal

 • Risico’s ingedeeld naar niveau van urgentie

 • Gedetailleerde omschrijving van risico’s

 • Ga zelf aan de slag met de adviezen

Concrete adviezen

Uw IT-personeel kan direct aan de slag met de gedetailleerde adviezen uit de rapportage en de heldere toelichting van de ethisch hacker.

 • Bespreek de uitkomsten met een expert

 • Direct inzicht in technische zwakke plekken

 • Vergroot uw kennis over de bedrijfsimpact

 • Mitigatie-adviezen voor uw IT-personeel

 • Altijd een cyberexpert om mee te sparren

Ervaringen

“De scan zet aan tot actie en het geeft mij inzicht in waar ik kwetsbaar ben. Hier kan ik wat mee!”

Ondernemer, Transport- en logistieksector

"Jullie hebben dingen naar boven gehaald die ik zelf met mijn IT-leverancier nog niet wist. Hierdoor kunnen wij ons nóg beter beschermen"

Managing partner, Industriesector
Een samenwerking met Threadstone

De Hacktest van ThreadStone is een samenwerking tussen ABN AMRO en cybersecurity-provider ThreadStone. Het doel van deze samenwerking is bedrijven helpen met het verlagen van hun cyberrisico’s door relevante inzichten in cyberkwetsbaarheden te geven. ABN AMRO werkt op verschillende gebieden samen met bedrijven die relevante diensten of producten aanbieden voor klanten van ABN AMRO. Gebruikmaken van de diensten van onze partners is geheel vrijwillig. ABN AMRO brengt u alleen in contact en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun diensten. Als u ons een aanvraag mailt, geeft u ons toestemming om uw gegevens met ThreadStone te delen.

Veelgestelde vragen

Welke technische details controleert de hacktest?

Alle informatie over kwetsbaarheden die we met de hacktest kunnen verzamelen, zal gerapporteerd worden. Dit betekent niet dat bijvoorbeeld bedrijfsdata etc. zal worden verzameld. Wel kan er bijvoorbeeld data worden verzameld over (de versies van) operating systems, website-plugins of applicaties die worden gebruikt. Ook source code van applicaties of websites zal niet worden verzameld. Wel zal melding worden gemaakt als dit soort data vanaf het internet benaderbaar is.

Is de hacktest vergelijkbaar met een penetratietest of pentest?

De hacktest is geen volledige penetratietest. Bij zo’n pentest krijgt een ethisch hacker ook een bepaalde tijdspanne om handmatig allerlei extra controles uit te voeren en nog meer tooling in te zetten om te controleren op kwetsbaarheden. De hacktest is een zogenaamd vulnerability assessment, waarbij we zonder credentials (gebruikersnaam/wachtwoord) controleren op kwetsbaarheden.

Welke data verzamelt de hacktest?

De hacktest verzamelt alleen informatie over kwetsbaarheden. Er wordt dus geen data verzameld door ThreadStone.

Hoelang duurt de hacktest?

De duur van de hacktest is afhankelijk van de omvang van de opdracht. Hoe meer websites, publieke IP-adressen (de wijze waarop u aan het internet bent verbonden) en systemen in het interne netwerk we moeten controleren, hoe langer een traject zal duren. Houdt u voor de test zelf rekening met een paar uur voor de website of een publiek IP-adres. Voor de test op het interne netwerk sturen we eerst een computertje op, dat u eenvoudig in uw netwerk kan plaatsen. Vervolgens kunnen we een test opstarten die over het algemeen een dag tot enkele dagen kan duren. De reden dat de hacktest lang kan duren ligt in het feit dat onze scanners zo 'stil' mogelijk werken. Als ze veel aanvragen naar uw website of bedrijfsnetwerk sturen, verhogen we immers de kans dat uw firewall of Intrusion Detection-systeem onze tests voortijdig afbreekt waardoor u geen volledig resultaat krijgt. Gemiddeld sturen wij zo'n 15 aanvragen per seconde uit naar uw website of bedrijfsnetwerk.

Levert de hacktest problemen op voor mijn productieomgeving?

De hacktests zijn zo opgezet dat de kans op schade in het netwerk of de website zo klein mogelijk is. Kwetsbaarheden worden alleen gedetecteerd en gerapporteerd: er wordt op geen enkele manier geprobeerd om de gevonden kwetsbaarheden ook te misbruiken. Om het risico zo laag mogelijk te houden, werken we bovendien met een relatief laag aantal verzoeken dat per seconde naar uw bedrijfsnetwerk of website wordt gestuurd (gemiddeld zo'n 15 aanvragen per seconde).Daarnaast is het belangrijk om te weten dat wij de hacktest op de website en publieke IP-adressen uitvoeren vanaf het internet, net als kwaadwillenden en cybercriminelen dat doen. Met de resultaten van onze hacktest kunt u er voor zorgen dat u inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. Van daaruit kunt u verbeteringen doorvoeren, zodat u maximaal `in-control` bent. Overigens is onze ervaring dat meer dan 99,5% van de hacktests die we uitvoeren geen enkele hinder opleveren.

Is er ook een gratis hacktest beschikbaar?

Via Doorpakken bieden wij geen gratis hacktest aan. Echter, wel bestaat er een versimpelde versie van de hacktest waarbij ThreadStone de veiligheid van uw website en mailprogramma controleert. Op basis hiervan krijgt u al een goede indruk van de digitale beveiliging van uw (online) domeinen.

Ontdek hier meer over onze zogeheten Websitecheck.

Alle informatie over kwetsbaarheden die we met de hacktest kunnen verzamelen, zal gerapporteerd worden. Dit betekent niet dat bijvoorbeeld bedrijfsdata etc. zal worden verzameld. Wel kan er bijvoorbeeld data worden verzameld over (de versies van) operating systems, website-plugins of applicaties die worden gebruikt. Ook source code van applicaties of websites zal niet worden verzameld. Wel zal melding worden gemaakt als dit soort data vanaf het internet benaderbaar is.