7 belangrijke juridische documenten voor samenwerkingen | ABN AMRO Doorpakken
Ondernemerstips

7 belangrijke juridische documenten voor samenwerkingen

16 november 2021 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 9 minuten

Samenwerken vraagt om duidelijke afspraken. Die legt u vast in de juiste juridische documenten. Ontdek welke juridische documenten er rondom samenwerkingen, waarom die er zijn en wat er belangrijk is om op te letten. In dit artikel delen we voorbeelden en praktische tips. Dus zoekt u een checklist voor juridische documenten om te voorkomen dat u iets over het hoofd ziet? Lees over de documenten, de inhoud daarvan en bijvoorbeeld het boetebeding dat daarbij van toepassing kan zijn.

7 soorten juridische documenten voor samenwerkingen

Wij werken samen met VraagHugo op het gebied van juridische documentatie. Als specialist op dit gebied, zien zij zeven belangrijke soorten juridische samenwerkingsdocumenten:

 1. De aandeelhoudersovereenkomst;

 2. De akte van overdracht auteursrecht;

 3. De geheimhoudingsovereenkomst;

 4. De huurovereenkomst bedrijfsruimte;

 5. De managementovereenkomst;

 6. De Oproepingsbrief Algemene Vergadering Aandeelhouders;

 7. De VOF-overeenkomst.

Hieronder leest u per juridisch document meer over wat het document betekent, wat er allemaal in staat en hoe alle voorbeelden van juridische documenten eruitzien.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

De aandeelhoudersovereenkomst bevat afspraken tussen aandeelhouders in een BV, een besloten vennootschap. Het gaat om afspraken over de besluitvorming en de bescherming van aandeelhouders.

De overeenkomst is niet wettelijk verplicht, maar is zeer gebruikelijk voor een BV met meerdere aandeelhouders. U beschrijft hierin afspraken voor mogelijke toekomstige situaties, om in die gevallen eventuele conflicten te voorkomen.

Wat staat er in een aandeelhoudersovereenkomst?

U bepaalt zelf (samen met de andere aandeelhouders) wat er precies in de aandeelhoudersovereenkomst staat. Deze checklist voor de aandeelhoudersovereenkomst voorkomt dat u iets over het hoofd ziet:

 • Aanbiedingsplicht: wil een aandeelhouder de eigen aandelen verkopen? Dat moeten de andere aandeelhouders die eerst aangeboden krijgen, voordat anderen benaderd worden.

 • Aandeelhoudersbescherming: deze bepalingen beschermen de belangen van specifieke aandeelhouders. Denk bijvoorbeeld aan een periode waarin (andere) aandeelhouders hun aandelen niet mogen verkopen.

 • Bad leaver-regeling: dit kan een aandeelhouder bijvoorbeeld verplichten de aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden, bij bepaalde situaties. Het gaat bijvoorbeeld om ontslag op staande voet als manager. Deze regeling voorkomt dan dat die persoon wel aandeelhouder zou kunnen blijven.

 • Besluitvorming in de algemene aandeelhoudersvergadering: dit beschrijft besluiten en de meerderheid die daarvoor nodig is om ze aan te nemen. Gebruikelijk is een twee derde meerderheid of zelfs een unanieme meerderheid voor belangrijke besluiten.

 • Drag Along: deze regeling beschermt aandeelhouders met een groot belang. Het verplicht andere aandeelhouders mee te verkopen, bijvoorbeeld als het bod wordt geaccepteerd in de vergadering van aandeelhouders.

 • Management: dit beschrijft wie het dagelijks management van het bedrijf zal uitvoeren. Het management of bestuur is vervolgens bevoegd om namens de vennootschap te handelen.

 • Tag Along: het biedt bescherming aan kleine aandeelhouders. Zij mogen mee verkopen als een aandeelhouder de aandelen wil verkopen. Als de koper geen extra aandelen wil kopen mogen de aandeelhouders naar rato meedoen in de verkoop.

Aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld

Bent u benieuwd naar een aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld? Dat dachten we al. VraagHugo stelde samen met SOLV Advocaten een voorbeeld-aandeelhoudersovereenkomst op. Hiermee krijgt u alvast een idee van hoe zo’n overeenkomst eruitziet.

Aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een aandeelhoudersovereenkomst genereert via VraagHugo, is het document anders dan het bovenstaande voorbeeld van de aandeelhoudersovereenkomst. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld is niet het uiteindelijke document.

Wat is een akte van overdracht auteursrecht?

De akte van overdracht auteursrecht draagt het auteursrecht over. Dit is het exclusieve recht om werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Standaard heeft de maker van het werk dit recht.

Het kan gaan om auteursrechten op een boek, een script van een film of bijvoorbeeld software. Een maker kan de rechten overdragen met een akte van overdracht auteursrecht.

Wat staat er in een akte van overdracht auteursrecht?

De akte van overdracht auteursrecht regelt bijvoorbeeld:

 • Een eventuele vergoeding voor de overdracht van de rechten;

 • De hoogte van die vergoeding;

 • Het werk dat er precies wordt overgedragen;

 • Wat er met de persoonlijkheidsrechten gebeurt.

Akte van overdracht auteursrecht voorbeeld

Benieuwd naar een akte van overdracht auteursrecht voorbeeld? Samen met SOLV Advocaten stelde VraagHugo een duidelijk voorbeeld van een akte van overdracht auteursrecht op. Krijg alvast een idee van hoe zo’n akte van overdracht eruitziet.

Akte van overdracht auteursrecht voorbeeld

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een akte van overdracht auteursrecht (of een overdrachtsdocument) genereert via VraagHugo, is het document anders dan het bovenstaande het akte van overdracht auteursrecht voorbeeld. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld is niet het uiteindelijke document.

Wat is een geheimhoudingsovereenkomst?

Denkt u aan een geheimhoudingsovereenkomst ter uitwisseling van vertrouwelijke informatie? Het document heet ook wel een non-disclosure agreement (NDA). De overeenkomst bepaalt dat betrokken partijen bepaalde informatie geheim zullen houden.

Een geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring is niet verplicht. Het is bovendien niet mogelijk om een betrokken partij te verplichten deze te ondertekenen.

Wat staat er in een geheimhoudingsovereenkomst?

De inhoud van een geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring bepaalt u zelf. U spreekt hierin bijvoorbeeld af dat een andere partij vertrouwelijke informatie niet zonder toestemming openbaar zal maken of zal verstrekken. Het is bovendien belangrijk om afspraken te maken over wat er gebeurt als de andere partij de informatie toch verstrekt of openbaar maakt.

Tip: het is belangrijk om in de geheimhoudingsovereenkomst vast te leggen wat ‘vertrouwelijke informatie’ is. Het gaat bijvoorbeeld om informatie met daarop ‘vertrouwelijk’ of ‘geheim’. Bij strategische bedrijfsinformatie of bedrijfsgeheimen moet de andere partij redelijkerwijs behoren te weten dat die informatie vertrouwelijk is.

Voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst

Bent u benieuwd naar een geheimhoudingsverklaring voorbeeld (of geheimhoudingsovereenkomst voorbeeld)? Samen met SOLV Advocaten stelde VraagHugo een model geheimhoudingsovereenkomst op die u als voorbeeld kunt inzien.

Voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een geheimhoudingsverklaring genereert via VraagHugo, is het document anders dan het geheimhoudingsovereenkomst voorbeeld. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld is niet het uiteindelijke document.

Wat is een huurovereenkomst bedrijfsruimte?

Een huurovereenkomst bedrijfsruimte regelt dat de verhuurder de ruimte beschikbaar stelt aan de huurder, die daar vervolgens huur voor betaalt.

Gebruikelijk is de standaard huurovereenkomst bedrijfsruimte voor een 230a-bedrijfsruimte. Het is een ruimte die niet open is voor publiek. Houd er rekening mee dat de ruimte niet (primair) gebruikt mag worden voor het verkopen van producten. De 230a-bedrijfsruimte is bijvoorbeeld een:

 • Fysiotherapiepraktijk

 • Kantoorruimte

 • Schoonheidssalon

 • Showroom

 • Zonnestudio

Wat staat er in een huurovereenkomst bedrijfsruimte?

De huurovereenkomst bedrijfsruimte beschrijft bijvoorbeeld:

 • De gegevens van de bedrijfsruimte (adres, aantal m2, etc.);

 • De huurprijs en of daar btw over berekend wordt;

 • Of de bedrijfsruimte gemeubileerd verhuurd wordt;

 • De duur van de huurovereenkomst en een eventuele opzegtermijn;

 • Hoe het onderhoud verdeeld en geregeld is.

Voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een model huurovereenkomst bedrijfsruimte inzien? Dat kan gewoon. Samen met SOLV Advocaten, stelde VraagHugo namelijk een huurovereenkomst bedrijfspand voorbeeld op, zodat u alvast een idee krijgt van de inhoud ervan.

Voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een huurovereenkomst bedrijfsruimte genereert via VraagHugo, is het document anders dan het voorbeeld huurovereenkomst bedrijfsruimte. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld-document is niet het uiteindelijke document.

Wat is een managementovereenkomst?

Wat is de managementovereenkomst betekenis en waarvoor kunt u een dergelijk document gebruiken? Het juridisch document beschrijft welke managementtaken iemand uitvoert voor een bedrijf. Het kan daarbij gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, zoals een BV. De manager voert de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de administratie en financiële verslaglegging. De manager ontvangt daarvoor een fee in plaats van loon.

Wat staat er in een managementovereenkomst?

De managementovereenkomst beschrijft bijvoorbeeld:

 • Wie het management voert (een natuurlijke persoon of een BV);

 • De hoogte van de management fee (vergoeding);

 • De onkostenvergoeding voor de manager;

 • De duur van de overeenkomst;

 • Of het om een parttime of fulltime overeenkomst gaat;

 • Een eventuele geheimhoudingsbepaling;

 • Een eventueel concurrentiebeding.

Managementovereenkomst voorbeeld

Samen met SOLV Advocaten stelde VraagHugo een managementovereenkomst voorbeeld op. Deze voorbeeld managementovereenkomst is gratis is in te zien, zodat u alvast een idee krijgt van de inhoud van een managementovereenkomst. En wat er allemaal bij komt kijken.

Managementovereenkomst voorbeeld

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een managementovereenkomst genereert via VraagHugo, is het document anders dan het managementovereenkomst voorbeeld hierboven. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld-document is niet het uiteindelijke document.

Wat is een oproepingsbrief algemene vergadering aandeelhouders?

De oproepingsbrief algemene vergadering aandeelhouders roept de aandeelhouders op voor de algemene vergadering. Tijdens de vergadering nemen aandeelhouders besluiten over het benoemen van bestuurders, het vaststellen van de jaarrekening en bijvoorbeeld het vaststellen van het budget. De oproeping moet aan de wettelijke en statutaire eisen voldoen.

Wat staat er in een oproepingsbrief algemene vergadering aandeelhouders?

De oproepingsbrief algemene vergadering aandeelhouders beschrijft wanneer de algemene vergadering plaatsvindt, wat de agendapunten zullen zijn en welke bijlagen er eventueel belangrijk zijn ter voorbereiding op de vergadering.

Wat is een VOF-overeenkomst?

De VOF-overeenkomst of VOF-contract is een juridisch document voor een Vennootschap Onder Firma. Het is een samenwerking tussen minimaal twee personen, die samen een onderneming voeren onder één gemeenschappelijke naam. De overeenkomst beschrijft de afspraken tussen de vennoten.

Wat staat er in een VOF-overeenkomst?

De VOF-overeenkomst beschrijft bijvoorbeeld:

 • De inbreng van een vennoot, zoals kapitaal of goederen;

 • Een opzegtermijn voor beëindiging van de vennootschap;

 • Welke besluiten een vennoot niet mag nemen zonder goedkeuring van de andere vennoten;

 • Hoe de winst (of het verlies) verdeeld wordt;

 • Een non-concurrentiebeding en een boete bij overtreding;

 • Hoe lang een vennoot bij ziekte recht op winst behoudt.

VOF-overeenkomst voorbeeld

Benieuwd naar een VOF-contract voorbeeld of VOF-overeenkomst voorbeeld? Ook voor dit document werkte VraagHugo samen met SOLV Advocaten. Samen maakten zij een voorbeeld VOF-contract waarmee u een idee krijgt van de inhoud van zo’n overeenkomst.

VOF-overeenkomst voorbeeld

Bekijk het voorbeeld

Goed om te weten: wanneer u een VOF-overeenkomst maakt via VraagHugo, is het document anders dan het VOF-overeenkomst voorbeeld hierboven. Op basis van een aantal vragen, stelt VraagHugo een uniek document voor uw bedrijf op. Het voorbeeld-document is niet het uiteindelijke document.

Juridische documenten voor samenwerkingen: regel het eenvoudig zelf

Als ondernemer heeft u vaak geen behoefte aan honderden verschillende soorten juridische documenten. Ook wilt u de hoge kosten van het inschakelen van een jurist of advocaat voorkomen. Met VraagHugo maakt u juridische documenten eenvoudig zelf, op het moment dat u er eentje nodig heeft. Op basis van een aantal vragen, genereert u via VraagHugo moeiteloos standaarddocumenten die zijn opgesteld en gecontroleerd door juridisch experts.

En nog beter: als klant van ABN AMRO ontvangt u kosteloos 20 credits om het uit te proberen. Lees er alles over via het blok aan de rechterzijde.

Voorbeelden van juridische documenten

Goed om te weten: de voorbeelden van de juridische documenten geven u een goede indruk van de informatie in en opbouw van de documenten. De voorbeelden zijn echter niet 100% compleet. Dit om te voorkomen dat bezoekers de voorbeelden letterlijk overnemen.

Maak zelf juridische documenten op maat

Probeer VraagHugo vandaag nog kosteloos uit en ontvang 20 credits, waarmee u ca. één juridisch document afrekent.

Bekijk Juridische documenten van VraagHugo
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Bedrijfsvoering.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Stel zelf snel juridische documenten op maat op

Ondernemen kan juridisch complex zijn, zeker op het gebied van juridische documenten. Dit kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. Benieuwd hoe u eenvoudig goede juridische documenten samenstelt?