Ondernemerstips

Hoe weet ik of mijn cybersecurity op orde is?

03 augustus 2021 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 4 minuten

Cybercriminaliteit staat bij steeds méér bedrijven steeds hóger op de agenda. Iedere onderneming die digitaal werkt en (persoons)gegevens verwerkt, loopt een reëel risico. Hoe gaat u daarmee om?
Om vast te stellen welke risico’s er spelen in uw bedrijf, is een cyber resilience test aan te raden. Digitale criminelen zoeken steeds nieuwe manieren om bedrijven aan te vallen. Het gaat allang niet alleen meer om spamberichten, phishing en hackpogingen. Die vormen van cybercrime vormen nog altijd een belangrijk risico, al is daar een behoorlijke lijst aan soorten cybercriminaliteit bijgekomen.

Cybercrime neemt toe

Uit de Cyber Security Monitor van het CBS blijkt dat bedrijven relatief vaak te maken krijgen met:

  • Uitval van ICT-systemen: cybercriminelen vallen ICT-systemen aan. Ze gebruiken DDoS-aanvallen, virussen of ransomware om systemen onbruikbaar of onbeschikbaar te maken.

  • Datavernietiging en datawijziging: infecties met kwaadaardige software leiden tot de vernietiging, diefstal of wijziging van (gevoelige) (persoons)gegevens.

  • Data-onthulling: digitale criminelen onthullen data door gebruik te maken van cyberinbraken, phishing en pharming.

Met name middelgrote tot grote bedrijven blijken risico te lopen. Uit de monitor van het CBS blijkt dat in 2019 een kleine twintig procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen te maken had met aanvallen van buitenaf.

Voor bedrijven met 10 tot 50 en 50 tot 250 werkzame personen is meer dan tien procent slachtoffer geworden van deze aanvallen. Ongeveer de helft van de bedrijven krijgt door zo’n ICT-aanval van buitenaf te maken met (hoge) kosten. Met name de zorg, horeca, ICT en industrie blijken kwetsbare sectoren.

Awareness-test: welke risico’s loopt uw bedrijf?

Gebruik een test of check om regelmatig te controleren welke risico’s uw bedrijf loopt. Goed zicht op die risico’s vormt de belangrijke eerste laag van verdediging.

Zo’n awareness test voor cybercrime is in verschillende vormen beschikbaar:

  • Cyberrisicoscan: de ABN AMRO Cyberrisicoscan brengt binnen 5 minuten de belangrijkste risico’s voor een onderneming in beeld. Bovendien geeft het resultaat handige tips om de digitale weerbaarheid meteen te vergroten.
  • Risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een online tool ontwikkeld om de risico’s in te schatten. Geef aan wat de grootte van de onderneming is, welke data het bedrijf verwerkt en bijvoorbeeld wie er toegang toe hebben. Er volgt een resultaat met inschatting van het risico, om daar vervolgens op in te spelen door de beveiliging te verbeteren.

Tip: iedere onderneming zou een test en check moeten doen om de zakelijke cyberveiligheid te controleren. Vervolgens is het verstandig om dit minstens één keer per jaar te herhalen. Doe regelmatig een scan of een analyse en vergeet niet uw medewerkers te trainen op het herkennen en melden van cybercrime. Dat voorkomt verrassingen, bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten of een andere manier van gegevens verwerken.

Cybercriminaliteit en privacy: AVG-wetgeving

Een cyberaanval vormt een belangrijk risico voor bedrijven, zowel voor de ICT-systemen als op basis van de AVG-wetgeving. Cybercriminelen proberen ICT-systemen en netwerken aan te vallen en proberen bijvoorbeeld (persoons)gegevens te stelen.

Voldoet uw bedrijf aan de regels en richtlijnen die er gelden op basis van de AVG-wet? Een datalek kan grote gevolgen hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet.

Doe de Cyberrisicoscan

Iedere ondernemer moet de zakelijke cyberveiligheid op orde hebben. De Cyberrisicoscan duurt maar 5 minuten en biedt inzicht in de belangrijkste risico’s. Bovendien ontvangt u praktische tips om de basisbeveiliging op orde te brengen.

Weten of u cyberrisico's loopt?

Ontdek binnen 5 minuten of uw cybersecurity op orde is en welke risico’s u mogelijk loopt.

Doe de Cyberrisicoscan
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Cybersecurity.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Benieuwd hoe uw onderneming scoort op cyberveiligheid?

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van cybercriminaliteit, kan het lastig zijn te achterhalen welke risico's uw onderneming loopt. Benieuwd hoe uw onderneming scoort op cybersecurity en welke verbetertips er zijn? Doe de Cyberrisicoscan en ontdek het meteen.