Ondernemerstips

Stoppen met ondernemen, hoe werkt dat?

07 mei 2020 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 5 minuten

Een bedrijf beëindigen kan ingewikkelder zijn dan er een starten. Zeker wanneer u een compagnon, personeel en een bedrijfspand heeft. Mogelijk kiest u ervoor om uw bedrijf over te dragen aan een nieuwe eigenaar. Zo niet, dan gaat de stekker eruit. Dat brengt administratieve en soms juridische procedures met zich mee. Hieronder laten we zien welke stappen u als stoppende ondernemer doorloopt.

Jacco Houbiers (44) wilde om persoonlijke redenen zijn werkende leven anders gaan invullen. Hij wilde minder uren maken, minder overleg hoeven voeren en geen verantwoordelijkheid meer voor een bedrijf. Dit was in 2013. Samen met een compagnon had hij een eigen communicatiebedrijf met twee mensen in dienst. "In 2010 hadden we al een keer voor de keuze gestaan om het bedrijf te verkopen. Dat zou ons geen groot bedrag opleveren, alleen een bescheiden bonus. En we zouden zelf in dienst moeten blijven, zij het onder een andere vlag en met andere regels. Dat paste niet bij onze wensen. Toen ik een paar jaar later een nieuwe balans zocht tussen werk- en privétijd, heb ik met mijn compagnon de verschillende opties doorgenomen. We konden kiezen: de zaak verkopen of elkaar uitkopen. We hebben toen besloten dat ik hem zou uitkopen en als zzp’er verder zou gaan. Dat was een moeilijke beslissing. Het is toch alsof je na een jarenlange relatie uit elkaar gaat."

Onafhankelijke bemiddelaar

Bent u een ondernemer met een zakenpartner, dan kan het nuttig zijn om voor het stopzetten van uw bedrijf een mediator in te schakelen. Die bemiddelt onafhankelijk tussen u beide. "Zodra wij wisten dat we ons bedrijf wilden stopzetten, hebben we een onafhankelijke bemiddelaar uit onze kennissenkring gevraagd ons te helpen", vertelt Houbiers. "Samen hebben we een ontbindingsakte opgesteld en de boedel verdeeld. Dat verliep aanvankelijk redelijk soepel. Een auto van de zaak hadden we niet en het pand huurden we. Wel moesten we nog een maand extra huur doorbetalen vanwege onduidelijkheid in de opzegprocedure en -termijn."

De vaste stappen bij het stopzetten van uw bedrijf

Bij het stopzetten van een bedrijf doorloopt u als ondernemer een aantal vaste stappen. De manier waarop, is voor iedereen anders.

Stap 1. Uitschrijven bij de Kamer van Koophandel

Zodra u weet dat u uw bedrijf wilt stopzetten, schrijft u zich uit bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kan in sommige gevallen heel eenvoudig met hulp van een online formulier. Zodra de KvK u heeft uitgeschreven bij het Handelsregister, krijgt u hiervan een bevestiging per post of in uw berichtenbox, als u die heeft. Dit gebeurt meestal binnen enkele dagen. De KvK zorgt ervoor dat de Belastingdienst van de uitschrijving op de hoogte wordt gesteld. Het is wel goed om voor de zekerheid bij de Belastingdienst te controleren of uw bedrijf daadwerkelijk is uitgeschreven.Heeft uw bedrijf een rechtspersoon, dan hoort u deze voor uw uitschrijving eerst te ontbinden via een formeel besluit. Bij een nv en bv bijvoorbeeld, doet u dit tijdens een aandeelhoudersvergadering, bij een stichting gebeurt dit door het bestuur.

Stap 2. De eindbalans opmaken

Op het moment dat uw bedrijf is gestopt, maakt u een eindbalans en jaarrekening op. Het maakt hierbij niet uit of dit midden in het jaar is. Uit die jaarrekening wordt afgeleid wat uw stakingswinst is. Dit is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke waarde van uw bedrijf. "Voor het financiële deel hebben we een accountant ingeschakeld", legt Houbiers uit. "Dit gedeelte was in ons geval het meest ingewikkeld. Al snel werden de negatieve emoties, die er toch zijn bij een break-up, omgezet naar financiële strubbelingen. Dan begint het aardig op een vechtscheiding te lijken. Achteraf hadden we misschien eerst alles wat liquide was door tweeën moeten delen en daarna de berekening moeten maken. Dan heb je in elk geval al geld op je rekening staan. Nu stond ons geld ergens op een zakelijke rekening geparkeerd."

Houd er bij het opmaken van de eindbalans ook rekening mee dat u tijdig uw abonnementen, verzekeringen en lidmaatschappen opzegt. In veel gevallen zit u namelijk met een opzegtermijn. "Dit was bij ons inderdaad het geval", vertelt Houbiers. "Er waren zelfs een paar lidmaatschappen bij die nog een jaar doorliepen. Het is natuurlijk vervelend om kosten te blijven maken terwijl er geen inkomsten meer binnenkomen."

Stap 3. Het ontslag van uw personeel regelen

Krijgt uw bedrijf geen nieuwe eigenaar, dan moet u uw personeel ontslaan. Allereerst vraagt u hiervoor toestemming bij het UWV. Bij een faillissement is toestemming voor ontslag niet nodig, wanneer dit ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden. In het beste geval verloopt het ontslag van uw personeel in goed overleg. Bij een bedrijf tot 20 man personeel laat u minstens 6 weken voor de beëindiging, maar liever een paar maanden eerder, aan hen weten dat u ermee stopt. Zo hebben zij ruim de tijd een andere baan te vinden.

U kunt hen misschien ook helpen met het vinden van een nieuwe baan. Houbiers: "Wij zijn gedurende het hele traject heel open en eerlijk naar onze medewerkers geweest. Voor zover we konden, hebben we geholpen bij het vinden van nieuw werk, onder meer door referenties en aanbevelingen te schrijven. Ook hebben we de opzegtermijn van het contract netjes gevolgd en doorbetaald in de periode dat de medewerkers op zoek gingen naar nieuw werk. We kregen heel makkelijk toestemming van het UWV, ook omdat het om ontslag ging met wederzijds goedkeuren."

Stap 4. Controleren of u recht heeft op financiële ondersteuning

Als u uw bedrijf wilt beëindigen, kunt u als zelfstandig ondernemer mogelijk financiële ondersteuning van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Bent u 55 jaar of ouder, en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd, dan heeft u mogelijk recht op de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

De duur van een beëindiging

Hoe lang het duurt om een bedrijf stop te zetten of over te laten nemen, verschilt per situatie. Over het algemeen duurt dit een aantal weken. "Bij ons zijn dat helaas jaren geworden", vertelt Houbiers. "We hadden in ons contract aan het begin van de samenwerking al een exit-strategie opgenomen, maar toch heeft het veel tijd, geld en moeite gekost. Die kosten zaten vooral in de uren van onze accountant. Het heeft erg lang geduurd voor alle handtekeningen waren gezet en afspraken rond waren. Dat kwam doordat we het over veel zaken niet eens konden worden. Dat kan soepeler, maar dan moet van tevoren alles nog strakker zijn vastgelegd, zodat er later geen discussie kan ontstaan. Dat had ons veel tijd en energie kunnen schelen."

Tips van Jacco Houbiers

"Documenteer alles vooraf al goed binnen uw bedrijf. Zowel de financiën als abonnementen, lidmaatschappen, verzekeringen, lopende contracten en hun opzegtermijnen en voorwaarden. Hoe beter deze zaken op orde zijn, hoe makkelijker het is om ze te beëindigen wanneer dit nodig is."

"Maak in het begin niet alleen afspraken over de samenwerking, maar ook over hoe u uit elkaar gaat of over wat er gebeurt als het bedrijf ophoudt te bestaan. Dit is vergelijkbaar met trouwen onder huwelijkse voorwaarden, maar dan als zakenpartners. Goede vastgelegde afspraken voorkomen onnodige discussie achteraf."

Lees meer ondernemersverhalen en tips over Juridische zaken.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.
Benieuwd welke oplossingen uw bedrijf verder helpen?

Wij helpen u graag met meer dan alleen bankproducten. Ontdek waarmee uw onderneming verder komt.

Start de Productwijzer