Overzicht: alle juridische documenten van VraagHugo | ABN AMRO Doorpakken
Overzicht

Overzicht: alle juridische documenten van VraagHugo

15 februari 2022 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 9 minuten

Met de digitale service van VraagHugo, maakt u zelf moeiteloos juridische standaarddocumenten op maat. Kies uw document, beantwoord de vragen en download uw document direct. Zo bespaart kosten, terwijl u vertrouwt op de kennis van juristen. In dit artikel tonen we alle juridische documenten die via VraagHugo te genereren zijn. Onderaan het artikel leest u meer over de speciale actie voor ABN AMRO-klanten, die ca. 1 gratis juridisch document kunnen afnemen met hun credits.

Juridische documenten voor samenwerkingen

Aandeelhoudersovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een aandeelhoudersovereenkomst om afspraken tussen aandeelhouders binnen een BV vast te leggen. Beschrijf hierin afspraken voor mogelijke situaties in de toekomst, zodat u eventuele conflicten voorkomt.

Kosten: € 39 of 19 credits

Akte van overdracht auteursrecht (NL & EN)

Gebruik een akte van overdracht auteursrecht om het auteursrecht – het exclusieve recht om werk openbaar te maken en te verveelvoudigen – over te dragen. Hierbij kan het gaan om auteursrecht op boeken, scripts, software of iets anders.

Kosten: € 39 of 19 credits

Geheimhoudingsovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een geheimhoudingsovereenkomst om vast te leggen dat betrokken partijen bepaalde (vertrouwelijke) informatie geheim houden. Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel een non-disclosure agreement (NDA) genoemd.

Kosten: € 39 of 19 credits

Huurovereenkomst bedrijfsruimte (NL & EN)

Gebruik een huurovereenkomst bedrijfsruimte om vast te leggen dat een verhuurder een ruimte beschikbaar stelt aan een huurder, die daar vervolgens huur voor betaalt.

Kosten: € 19 of 9 credits

Managementovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een managementovereenkomst om vast te leggen welke managementtaken iemand uitvoert voor een bedrijf. Dit kan gelden voor zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon, zoals een BV.

Kosten: € 39 of 19 credits

Oproepingsbrief Algemene Vergadering Aandeelhouders (NL & EN)

Gebruik een Oproepingsbrief Algemene Vergadering Aandeelhouders om aandeelhouders op te roepen voor een algemene vergadering.

Kosten: € 9 of 4 credits

VOF-overeenkomst (NL)

Gebruik een VOF-overeenkomst om een overeenkomst van een Vennootschap Onder Firma vast te leggen. Dit is een samenwerking tussen minimaal twee personen die samen een onderneming voeren onder een gemeenschappelijke naam. In een VOF-overeenkomst staan afspraken tussen de vennoten.

Kosten: € 19 of 9 credits

Maak uw eigen juridische documenten voor samenwerkingen

Voorkom hoge kosten van een jurist of advocaat en maak via VraagHugo uw eigen juridische documenten voor samenwerkingen. Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Bekijk de aanbieding en maak uw eigen juridische documenten.

Juridische documenten voor privacy

Cookiestatement (NL & EN)

Gebruik een cookiestatement om bezoekers van uw website te vertellen welke cookies uw website plaatst en waarom dit gebeurt. Het is verplicht om dit statement beschikbaar te stellen, behalve als de geplaatste cookies onder een van de uitzonderingen van de Cookiewet vallen.

Kosten: € 19 of 9 credits

Privacystatement (NL & EN)

Gebruik een privacystatement om (online) te vertellen hoe u omgaat met (de verwerking van) persoonsgegevens. Een privacystatement wordt ook wel een privacyverklaring genoemd.

Kosten: € 39 of 19 credits

Verwerkersovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een verwerkersovereenkomst wanneer u persoonsgegevens door een externe partij laat verwerken. Die partij is de verwerker van gegevens. Wanneer een externe partij persoonsgegevens voor u verwerkt, is een verwerkersovereenkomst verplicht op basis van de AVG.

Kosten: € 39 of 19 credits

Verwerkingsregister (NL)

Gebruik een verwerkingsregister om bij te houden welke gegevens u voor welke doeleinden verwerkt. Ook geeft u hierin aan welke partijen gegevens ontvangen, hoe lang deze worden bewaard en hoe u de gegevens beveiligt.

Kosten: € 19 of 9 credits

Maak uw eigen juridische documenten voor privacy

Voorkom hoge kosten van een jurist of advocaat en maak via VraagHugo uw eigen juridische documenten voor privacy. Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Bekijk de aanbieding en maak uw eigen juridische documenten.

Juridische documenten voor personeel

Brief contract niet verlengen (NL & EN)

Gebruik een brief contract niet verlengen om een medewerkers officieel op de hoogte te stellen van het feit dat zijn of haar contract niet wordt verlengd.

Kosten: € 9 of 4 credits

Brief contract verlengen (NL & EN)

Gebruik een brief contract niet verlengen om een medewerkers officieel op de hoogte te stellen van het feit dat zijn of haar contract wordt verlengd.

Kosten: € 9 of 4 credits

Arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd (NL & EN)

Gebruik een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd om vast te leggen wat voor dienstverband uw medewerker binnen uw bedrijf krijgt. Wat betekent: is zijn of haar contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?

Kosten: € 39 of 19 credits

Nulurencontract (NL & EN)

Gebruik een nulurencontract om vast te leggen dat het dienstverband van uw medewerker op basis van niet-vastgestelde uren plaatsvindt. Dit is een gebruikelijke keuze bij oproepkrachten die flexibel werken.

Kosten: € 39 of 19 credits

Min-maxcontract (NL & EN)

Gebruik een min-maxcontract om vast te leggen dat het dienstverband van uw medewerker op basis van een wisselende hoeveelheid werk plaatsvindt. Dit kan in de vorm van zowel bepaalde als onbepaalde tijd.

Kosten: € 39 of 19 credits

Bonusregeling (NL & EN)

Gebruik een bonusregeling om vast te leggen dat er – bovenop de vaste beloning van uw medewerker – een variabele bonusregeling geldt.

Kosten: € 59 of 30 credits

Brief ontslag op staande voet (NL & EN)

Gebruik een brief ontslag op staande voet om een medewerker per direct te ontslaan. In een brief ontslag op staande voet bevestigt u het ontslag en legt u uit wat de reden is.

Kosten: € 9 of 4 credits

Klachtenregeling (NL & EN)

Gebruik een klachtenregeling om vast te leggen welke procedures er in het geval van ongewenst gedrag op de werkvloer gelden, waar medewerkers kunnen klagen over ongewenst gedrag en welke vertrouwenspersonen er binnen uw bedrijf aangewezen zijn.

Kosten: € 39 of 19 credits

Klokkenluidersregeling (NL & EN)

Gebruik een klokkenluidersregeling of klokkenluidersprocedure om vast te leggen waar medewerkers misstanden op de werkvloer kunnen melden.

Kosten: € 39 of 19 credits

Leaseregeling bedrijfsauto’s (NL & EN)

Gebruik een leaseregeling bedrijfsauto’s om vast te leggen welke afspraken er tussen werkgever en medewerker gelden, betreffende de lease van een bedrijfsauto.

Kosten: € 39 of 19 credits

Ontslagbrief tijdens proeftijd (NL & EN)

Gebruik een ontslagbrief tijdens proeftijd om een medewerker in zijn of haar proeftijd te laten weten dat hij of zij gedurende deze proeftijd is ontslagen.

Kosten: € 9 of 4 credits

Opdrachtovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een opdrachtovereenkomst om vast te leggen dat er een opdracht is overeengekomen tussen twee partijen. In een opdrachtovereenkomst staat o.a. het type werk dat zal worden verricht, hoe lang de overeenkomst geldt en wat bijv. het uurloon voor de gehele opdracht is.

Kosten: € 39 of 19 credits

Brief opschorten loon of waarschuwing stopzetten loon (NL & EN)

Gebruik een brief opschorten loon of waarschuwing stopzetten loon om een zieke medewerker te laten weten dat zijn of haar loondoorbetaling is stopgezet of stopgezet dreigt te worden.

Kosten: € 39 of 19 credits

Richtlijnen gebruik social media (NL & EN)

Gebruik de richtlijnen voor gebruik van social media om medewerkers te laten weten hoe zij zich online horen te gedragen met betrekking tot uw bedrijf.

Kosten: € 19 of 9 credits

Stageovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een stageovereenkomst om een overeenkomst tussen uw bedrijf en een stagiair(e) vast te leggen. Een stageovereenkomst beschrijft belangrijke juridische zaken, zoals de stageperiode, werktijden, stagevergoeding, gevolgen van ziekte en afwezigheid en de aansprakelijkheid.

Kosten: € 19 of 9 credits

Studiekostenovereenkomst (NL)

Gebruik een studiekostenovereenkomst om vast te leggen welke voorwaarden er gelden bij een opleiding voor medewerkers die door u als werkgever worden betaald.

Kosten: € 19 of 9 credits

Thuiswerkbeleid (NL)

Gebruik een thuiswerkbeleid om vast te leggen welke afspraken er binnen uw bedrijf gelden rondom thuiswerken.

Kosten: € 39 of 19 credits

Vaststellingsovereenkomst (NL)

Gebruik een vaststellingsovereenkomst om vast te leggen welke afspraken er gelden als u met een medewerker – met wederzijds goedvinden – besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U regelt hierin de voorwaarden voor ontslag.

Kosten: € 39 of 19 credits

WAB-aanbiedingsbrief (NL & EN)

Gebruik een WAB-aanbiedingsbrief om oproepkrachten, die minimaal 12 maanden voor u hebben gewerkt, een aanbod voor een vast aantal uren per week te doen.

Kosten: € 9 of 4 credits

Maak uw eigen juridische documenten voor personeel

Voorkom hoge kosten van een jurist of advocaat en maak via VraagHugo uw eigen juridische documenten voor personeelszaken. Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Bekijk de aanbieding en maak uw eigen juridische documenten.

Juridische documenten voor financiering(en)

Converteerbare leningovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een converteerbare leningovereenkomst om vast te leggen dat een converteerbare lening geldt tussen twee partijen. Hierin staan o.a. de hoogte van de lening, het rentepercentage, de minimale prijs per aandeel bij conversie en de maximale prijs per aandeel bij conversie.

Kosten: € 59 of 30 credits

Familieleningovereenkomst (NL & EN)

Gebruik de familieleningovereenkomst om vast te leggen welke schriftelijke afspraken er gelden bij een lening voor de aankoop of verbouwing van een woning. Hierin staan o.a. de hoogte van de lening, de rente en de wijze van aflossing.

Kosten: € 39 of 19 credits

Leningovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een leningovereenkomst om afspraken over een lening vast te leggen.

Kosten: € 79 of 40 credits

Leningovereenkomst Pro (NL)

Gebruik een leningovereenkomst om afspraken over een lening vast te leggen. De pro-versie van de leningovereenkomst geeft de mogelijkheid om op te nemen dat er een of meerdere medeschuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Kosten: € 99 of 50 credits

Participatieovereenkomst (NL & EN)

Gebruik een participatieovereenkomst om vast te leggen welke afspraken er gelden over een investering in een BV.

Kosten: € 39 of 19 credits

Rekening-courantovereenkomst (NL)

Gebruik een rekening-courantovereenkomst om vast te leggen dat u of iemand geld leent van het eigen bedrijf of wanneer bedrijfsonderdelen onderling geld van elkaar lenen.

Kosten: € 19 of 9 credits

Term sheet (NL & EN)

Gebruik een term sheet om in hoofdlijnen vast te leggen welke afspraken er gelden voordat een investering in beton wordt gegoten. In een term sheet staan o.a. afspraken over de hoogte van de investering, het te verkrijgen aandelenbelang en de inspraak die de investeerder krijgt.

Kosten: € 19 of 9 credits

Maak uw eigen juridische documenten voor financiering(en)

Voorkom hoge kosten van een jurist of advocaat en maak via VraagHugo uw eigen juridische documenten voor financiering. Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Bekijk de aanbieding en maak uw eigen juridische documenten.

Juridische documenten voor voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dienstverlening (NL & EN)

Gebruik de Algemene Voorwaarden Dienstverlening om vast te leggen onder welke voorwaarden iemand één, maar meestal meerdere overeenkomsten aangaat. Denk aan de betalingstermijn, aansprakelijkheid en over de geldigheid van offertes.

Kosten: € 39 of 19 credits EN

Incassotraject (NL)

Gebruik een incassotraject om uw klant te herinneren aan onbetaalde facturen. Dit bestaat uit drie elementen: (i) de herinnering die u aan de klant stuurt, (ii) het in verzuim stellen van de niet-betalende klant en (iii) de melding dat wanneer er niet wordt betaald, er een incassobureau wordt ingeschakeld.

Kosten: € 19 of 9 credits

Webwinkelvoorwaarden (NL & EN)

Gebruik webwinkelvoorwaarden om vast te leggen welke bepalingen van toepassing zijn wanneer er een overeenkomst via uw webwinkel of website totstandkomt.

Kosten: € 19 of 9 credits

Maak uw eigen juridische documenten voor voorwaarden

Voorkom hoge kosten van een jurist of advocaat en maak via VraagHugo uw eigen juridische documenten voor voorwaarden. Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Bekijk de aanbieding en maak uw eigen juridische documenten.

Juridische documenten van VraagHugo, hoe werkt het?

Als klant van ABN AMRO ontvangt u 20 gratis credits van VraagHugo, waarmee u een juridisch document naar keuze kan opstellen. 20 credits staan gelijk aan ca. één juridisch document.

Het werkt als volgt:

  1. U maakt een gratis account aan op VraagHugo en ontvangt 20 credits

  2. U kiest het document dat u nodig heeft en stelt hem naar eigen voorkeur op

  3. U rekent het document af met uw gratis credits, waarna u het document kan downloaden

Bekijk hier de speciale aanbieding voor ABN AMRO-klanten.

Maak zelf juridische documenten op maat

Probeer VraagHugo vandaag nog kosteloos uit en ontvang 20 credits, waarmee u ca. één juridisch document afrekent.

Bekijk Juridische documenten van VraagHugo
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Bedrijfsvoering.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Stel zelf snel juridische documenten op maat op

Ondernemen kan juridisch complex zijn, zeker op het gebied van juridische documenten. Dit kan tijdrovend en ingewikkeld zijn. Benieuwd hoe u eenvoudig goede juridische documenten samenstelt?