Wetten en regels bij verduurzaming van uw bedrijfspand | ABN AMRO Doorpakken
Ondernemerstips

Welke wetten en regels zijn verplicht bij het verduurzamen van uw bedrijfspand?

20 april 2022 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 8 minuten

Bedrijven moeten verduurzamen. En bedrijfspanden moeten duurzamer. Daar gelden wetten en regels die bepaalde maatregelen verplicht stellen voor. Dat geldt bijvoorbeeld tijdens verbouwingen of vanaf een bepaalde datum. We zetten 5 actuele verplichtingen bij verduurzamen op een rij. Daarnaast schetsen we drie aanvullende richtlijnen, die verduidelijken wat u in de toekomst verder kunt verwachten.

5 verplichtingen bij verduurzamen

Een aantal wetten en regels creëert verplichtingen voor bedrijven, om te verduurzamen. We zetten van vijf verplichtingen op een rij wat het is, voor wie het geldt en wat u moet of kunt doen. Het gaat om:

 • Energie-auditplicht (EED)

 • Energielabel(registratie) voor utiliteitsgebouwen

 • Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

 • Informatieplicht energiebesparing

 • Energiebespaarverplichting

Hieronder leggen we de vijf verplichte wetten en regels rondom het verduurzamen van uw bedrijfspand uit.

1. Energie-auditplicht (EED)

Met de energie-auditplicht (EED) wil de overheid vierjaarlijks informatie verzamelen over het energieverbruik en besparingsmogelijkheden van bedrijven.

Wat is de energie-auditplicht?

Er geldt een verplichting tot een vierjaarlijkse energie-audit. Die komt voort uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Dit moet bedrijven bewust maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om te besparen. De audit levert een gedetailleerd beeld op van alle energiestromen binnen het bedrijf.

De mogelijkheden om te besparen draaien bijvoorbeeld om het energieverbruik van een gebouw, industriële processen en installaties. Het gaat ook om onder andere vervoer en warmte.

Let op: voldoet u niet aan de verplichting, bijvoorbeeld omdat u het verslag van de audit te laat of niet inlevert? De Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) kan u een dwangsom opleggen. Ondertussen geldt nog steeds de verplichting tot deze audit.

Moet ik aan de energie-auditplicht voldoen?

De energie-auditplicht geldt voor grote bedrijven, zonder kmo-status op basis van Europese uitgangspunten. Dit is het geval als:

 • Uw bedrijf meer dan 250 fte telt, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of

 • Uw bedrijf een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal heeft van meer dan 43 miljoen euro, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

2. Energielabel(registratie) voor utiliteitsgebouwen

Het energielabel voor utiliteitsgebouwen laat zien hoe energiezuinig een pand is en welke energiebesparende maatregelen er nog beschikbaar zijn. Het label is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw.

Wat is het energielabel voor utiliteitsgebouwen?

Het energielabel voor bedrijven gaat uit van het primair fossiele energieverbruik. Dit wordt uitgedrukt in een aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2 jr).

Het beste energielabel is A+++++, het slechts label is energielabel G. Het is de bepalingsmethode NTA 8800 op basis van Europese CEN-normen die geldt als uitgangspunt voor de beoordeling.

Let op: overheidsgebouwen met een geldig energielabel moeten die zichtbaar ophangen. Dat geldt ook voor alle gebouwen die:

 • van rechtswege een energielabel hebben;

 • een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 hebben; en

 • veelvuldig door het publiek bezocht worden.

Moet ik aan het energielabel voor utiliteitsgebouwen voldoen?

Het energielabel voor bedrijven is verplicht bij verkoop, een nieuw verhuurcontract of oplevering van een gebouw. Dit geldt voor gebouwen met de volgende functies:

 • Kantoren

 • Onderwijsgebouwen, zoals scholen en universiteiten

 • Gebouwen voor bijeenkomsten, zoals cafés, restaurants, kinderopvang en vergadercentra

 • De gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen

 • Logies, zoals hotels en pensions

 • Sportlocaties, zoals sporthallen, stadions en zwembaden

 • Winkels, zoals supermarkten, warenhuizen en showrooms van garages

Let op: het energielabel moet al beschikbaar zijn zodra er advertenties in commerciële media worden geplaatst voor de verkoop of verhuur van een pand. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

3. Verplicht energielabel C voor kantoorpanden

Het energielabel C is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor kantoorpanden, die voldoen aan de gestelde criteria. Deze verplichting volgt uit het Bouwbesluit 2012.

Wat is het verplichte energielabel C voor kantoorpanden?

Het energielabel C voor utiliteitsgebouwen beperkt het toegestane primair fossiele energiegebruik tot maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar (kWh/m2 jr). Indien een gebouw niet aan deze norm voldoet is het vanaf 1 januari 2023 niet langer toegestaan om dit als kantoor te gebruiken.

Moet ik aan het verplichte energielabel C voor kantoorpanden voldoen?

Het verplichte energielabel C geldt voor gebouwen die:

 • Voor minimaal 50 procent zijn ingericht als kantoor

 • Een gebruiksoppervlakte hebben van minimaal 100 vierkante meter

 • Geen monument zijn, zoals bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen in de provinciale of gemeentelijke verordening

 • Minimaal 2 jaar als kantoor worden gebruikt

 • Niet worden onteigend of worden aangekocht in het kader van de Onteigeningswet

 • Energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen

 • Maatregelen kunnen nemen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar

4. Informatieplicht energiebesparing

De Informatieplicht energiebesparing verplicht grote bedrijven waarvoor de energiebespaarverplichting geldt om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen.

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht verplicht bedrijven waarvoor de energiebespaarverplichting geldt om daarover te rapporteren. Die bedrijven moeten rapporteren welke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) zij hebben genomen.

Let op: bedrijven waarvoor dit geldt dienden uiterlijk 1 juli 2019 via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) te rapporteren. Is dat toen niet gebeurd? Doe dat nu dan alsnog zo snel mogelijk.

Moet ik aan de informatieplicht energiebesparing voldoen?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit, 25.000 m3 aan aardgas of vergelijkbare energie verbruiken.

Uitgezonderd van deze verplichting zijn bedrijven die:

 • Deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS)

 • Deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (voor glastuinbouwbedrijven)

 • Deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

 • Een omgevingsvergunning milieu hebben (Type C)

5. Energiebespaarverplichting

De energiebespaarverplichting voor bedrijven volgt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het verplicht uw bedrijf om energiebesparende maatregelen te nemen en daarmee het bedrijfspand en/of het bredere bedrijf te verduurzamen.

Wat is de energiebespaarverplichting?

De energiebespaarverplichting verplicht bedrijven die aan de criteria voldoen om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd tot 5 jaar te nemen. Het gaat om maatregelen die staan op de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).

Voldoen aan deze verplichting kan op drie manieren:

 • Alle maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder

 • Alle toepasselijke EML-maatregelen voor uw bedrijfstak nemen

 • Een deel van de toepasselijke EML-maatregelen nemen en compenseren voor de maatregelen die u (nog) niet neemt

Moet ik aan de energiebespaarverplichting voldoen?

De energiebespaarverplichting geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit, 25.000 m3 aan aardgas of vergelijkbare energie gebruiken.

Drie aanvullende richtlijnen voor verduurzaming

Bovenop de huidige wetten en regels voor verplichte verduurzaming gelden er aanvullende richtlijnen. Die laten goed zien welke kant we opgaan in Nederland, zodat u daarmee alvast rekening kunt houden:

 • Het klimaatakkoord uit 2019

 • Het streefdoel en de eindnorm voor de utiliteitsbouw

 • De volgende stap na energielabel C voor kantoren

1. Het klimaatakkoord uit 2019

Het klimaatakkoord uit 2019 bevat meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het is een samenwerking tussen de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Samen richten zij zich op elektriciteit, industrie, de gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Online vindt u een overzicht van alle afspraken.

2. Het streefdoel en de eindnorm voor de utiliteitsbouw 

De overheid heeft een duidelijk streefdoel én een eindnorm voor CO2-uitstoot door de utiliteitsbouw vastgesteld. Het gaat om richtlijnen en een streven voor zowel 2030 als 2050. Het gaat om het Klimaatakkoord hoofdstuk Gebouwde Omgeving.

3. De volgende stap na energielabel C voor kantoren

Een concreet voorbeeld van een maatregel richting de eindnorm voor de utiliteitsbouw is het verplichte energielabel C voor kantoren. Uiteindelijk zal er meer moeten gebeuren om het doel in 2050 te halen. De energiebesparing zal groter moeten zijn, dus een energielabel C is op termijn waarschijnlijk niet meer voldoende.

Hulp bij het verduurzamen van uw bedrijfspand

Of u nu hulp zoekt op het gebied van voldoen aan de juiste wet- en regelgeving, met een specialist wilt praten over de beste manier om te verduurzamen voor uw situatie of iets heel anders, wij helpen u graag verder. Op onze Bedrijfspand verduurzamen-pagina vindt u informatie én oplossingen waarmee uw bedrijfspand de komende jaren weer vooruit kan.

Ontdek de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw vastgoed

Voldoe aan wet- en regelgeving en ontdek wat energiezuiniger vastgoed u kan opleveren. Drie manieren om verduurzaming te bereiken.

Bekijk Vastgoed verduurzamen
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Duurzaamheid.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Ook uw bedrijfspand verduurzamen?

Zet snel de eerste stap naar een duurzamer bedrijfspand. Registratie van uw energielabel, het aanschaffen van energiebesparende oplossingen of volledige ontzorging. Wij helpen u graag verder.