Wat is de energiebesparingsplicht voor ondernemers? | ABN AMRO Doorpakken
Ondernemerstips

Wat is de energiebesparingsplicht? Alles wat u als ondernemer moet weten

17 augustus 2021 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 5 minuten

In 2030 wil de Nederlandse overheid 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dat doel te behalen, is een energiebesparingsplicht voor bedrijven ingesteld. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan stroom, 25.000 m3 aardgas (of vergelijkbare energie) verbruiken, moeten voldoen aan deze energiebesparingsplicht.

Wat houdt deze plicht in en welke maatregelen moeten ondernemers daarvoor nemen? We leggen uit over de energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de andere verplichtingen die er gelden.

Wat is de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan stroom, 25.000 m3 aardgas (of vergelijkbare energie) verbruiken. Zij moeten energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De plicht volgt uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

Daarnaast geldt voor deze bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing. Ondernemers waarvoor dit geldt moeten op basis van de Wet milieubeheer-inrichting rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen.

Tip: gebruik het eLoket van de RVO om deze maatregelen te rapporteren of vraag hulp via de Bedrijfspand-duurzaamheidscheck en laat onze partner CFP helpen met het opstellen van een informatieplichtrapportage.

De informatieplicht verplichtte bedrijven op uiterlijk 1 juli 2019 voor het eerst te rapporteren welke maatregelen zij hadden genomen. Daarna is het verplicht om dit eens per vier jaar opnieuw te doen. Bedrijven die na 1 januari 2019 zijn opgericht rapporteren voor het eerst binnen een jaar na oprichting.

Bedrijven en instellingen waarvoor de informatieplicht geldt rapporteren drie onderdelen:

  • Energie(on)zuinigheid

Hoe energie(on)zuinig zijn uw (bedrijfs)gebouw en bijvoorbeeld machines, koel- en verwarmingsinstallaties, ICT-systemen, koelcellen en ovens?

  • Genomen maatregelen

Welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zijn er al genomen?

  • Geplande maatregelen

Welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar zal het bedrijf de komende jaren nemen?

Let op: de informatieplicht geldt niet voor alle bedrijven. Via de Bedrijfspand-duurzaamheidscheck ziet u eenvoudig of uw bedrijf moet voldoen aan de informatieplicht.

Welke andere verplichtingen gelden er?

Daarnaast gelden voor bedrijven en instellingen waarvoor de informatieplicht geldt ook de:

  • Energielabelplicht

Alle utiliteitsbouw met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 moet een (zichtbaar) energielabel hebben. Kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m2 moeten vanaf 2023 een energielabel C of beter hebben.

Let op: voldoet u niet (op tijd) aan deze verplichting? Er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

  • Auditplicht

Grote organisaties moeten iedere vier jaar een energie-audit laten uitvoeren. Deze audit geeft inzicht in het actuele energieverbruik van de onderneming. Bovendien brengt dit de bestaande energiestromen binnen het bedrijf in kaart.

Welke energiebesparende maatregelen moeten ondernemers treffen?

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan stroom, 25.000 m3 aardgas (of vergelijkbare energie) verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen. Die maatregelen moeten een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

Ondernemingen kunnen op drie manieren aan de energiebesparingsplicht voldoen:

  • Alle maatregelen met maximale terugverdientijd van 5 jaar

Bedrijven nemen alle maatregelen die voor de organisatie een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Het bevoegd gezag beoordeelt of u daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  • Alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML)

Bedrijven nemen alle maatregelen op de lijst van Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Deze lijst geeft aan welke maatregelen er op de specifieke bedrijfstak van toepassing zijn.
  • Een deel van de toepasselijke EML-maatregelen

Bedrijven nemen een deel van de toepasselijke EML-maatregelen voor de bedrijfstak. Let op: voor alle niet-genomen toepasselijke erkende maatregelen moet er een gelijkwaardig of beter alternatief genomen worden. Dit moet minimaal zoveel energie besparen als de erkende maatregel. Het bevoegd gezag beoordeelt of u daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Let op: een investering in zonnepanelen geldt niet als energiebesparende maatregel. Een systeem voor zonnestroom wekt hernieuwbare energie op, maar helpt geen energie te besparen. Bovendien bedraagt de terugverdientijd van deze systemen gemiddeld meer dan 5 jaar.

Ontdek de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw vastgoed

Voldoe aan wet- en regelgeving en ontdek wat energiezuiniger vastgoed u kan opleveren. Drie manieren om verduurzaming te bereiken.

Bekijk Vastgoed verduurzamen
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Duurzaamheid.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Ook uw bedrijfspand verduurzamen?

Zet snel de eerste stap naar een duurzamer bedrijfspand. Registratie van uw energielabel, het aanschaffen van energiebesparende oplossingen of volledige ontzorging. Wij helpen u graag verder.