Checklist: voldoet mijn bedrijf aan de energiebesparingsplicht? | ABN AMRO Doorpakken
Ondernemerstips

Checklist: voldoet mijn bedrijf aan de energiebesparingsplicht?

17 augustus 2021 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 5 minuten

Het Activiteitenbesluit milieubeheer – alle milieuregels vanuit de overheid - verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Geldt die energiebesparingsplicht ook voor uw bedrijf? En hoe voldoet u aan de verplichtingen? We zetten het op een rij.

Geldt voor mijn bedrijf de energiebesparingsplicht?

De energiebesparingsplicht geldt voor alle bedrijven die jaarlijks minimaal:

  • 50.000 kWh aan stroom verbruiken; of

  • 25.000 m3 aan aardgas verbruiken (of een equivalent hiervan).

Wilt u direct weten of de energiebesparingsplicht voor uw bedrijf geldt? U ziet het meteen via onze Bedrijfspand-duurzaamheidscheck.

Checklist energie besparen: wat moet ik doen?

Bedrijven waarvoor de energiebesparingsplicht geldt moeten energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Hier leest u alles wat u moet weten over de energiebesparingsplicht.

Wat betekent dat in de praktijk en hoe gaat u daarmee om? We zetten het op een rij aan de hand van 5 stappen:

  1. Vaststellen verantwoordelijkheid

  2. Onderzoek naar erkende maatregelen

  3. Terugverdientijd berekenen

  4. Energiebesparende maatregelen nemen

  5. Informatieplicht: rapporteren bij eLoket van de RVO

1. Vaststellen verantwoordelijkheid

Wie is er verantwoordelijk voor de checklist om energie te besparen binnen bedrijven? Dat is in de praktijk niet altijd even makkelijk te bepalen, bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijfsruimte huurt. Is dan de gebruiker of de verhuurder verantwoordelijk?

Eerder voerden bijvoorbeeld de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers (IVBN), vastgoedmanagers (VGM NL) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied daarover overleg. Ze deden dat samen met het Kernteam Energie Audit (EED).

2. Onderzoek naar erkende maatregelen

Blijkt dat u verantwoordelijk bent voor de energiebesparing? Bedrijven kunnen energie besparen met de Erkende Maatregelen of met alternatieve maatregelen die vergelijkbare resultaten opleveren.

De Erkende Maatregelenlijst bevat erkende maatregelen voor bedrijven in 19 verschillende bedrijfstakken. De maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Als u al deze maatregelen neemt voldoet u met uw bedrijf automatisch aan de energiebesparingsplicht.

3. Terugverdientijd berekenen

Denkt u aan alternatieve maatregelen, bijvoorbeeld omdat u de lijst met Erkende Maatregelen niet volledig kunt of wilt toepassen? Het is belangrijk om van alternatieve maatregelen de terugverdientijd te berekenen. Als de (alternatieve) maatregel een terugverdientijd heeft van 5 jaar of minder moet u die nemen.

Laat u de maatregelen uitvoeren door eigen medewerkers? Voor de berekening van de kosten maakt u gebruik van de door het CBS vastgestelde uurlonen van medewerkers binnen beroepsgroepen.

Om de terugverdientijd te berekenen, verwijzen we graag naar de formule van het kenniscentrum InfoMil.

4. Energiebesparende maatregelen nemen

Moet u (extra) energiebesparende maatregelen nemen voor uw bedrijf? U kunt op drie manieren voldoen aan de energiebesparingsplicht:

  • Alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder Neemt u alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder die energie besparen? De overheid bepaalt of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

  • Alle toepasselijke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst (EML) Hanteert u de lijst met Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak? U voldoet automatisch aan de energiebesparingsplicht.
  • Een deel van de toepasselijke EML-maatregelen Neemt u een deel van de EML-maatregelen voor uw bedrijfstak? Voor elke toepasselijke maatregel die u niet neemt moet u een alternatief nemen. Het bevoegd gezag bepaalt of u daarmee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

5. Informatieplicht: rapporteren bij eLoket van de RVO

Bedrijven waarvoor de energiebesparingsplicht geldt hebben ook een informatieplicht. Dat betekent dat u de maatregelen die u neemt om energie te besparen moet melden bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Dat doet u bij het eLoket van de RVO.

Hulp bij voldoen aan de energiebesparingsplicht

Wilt u direct alles rondom de informatieplicht en energiebesparingsplicht regelen? Met onze Bedrijfspand-duurzaamheidscheck komt u snel verder.

Wilt u meer weten over het verduurzamen van uw bedrijfspand? Dan is verwijzen wij graag door naar het blok aan de rechterzijde. Op deze pagina vindt u alles over wet- en regelgeving, hoe u bespaart door te verduurzamen en welke oplossing het best voor u werkt.

Ontdek de mogelijkheden voor het verduurzamen van uw vastgoed

Voldoe aan wet- en regelgeving en ontdek wat energiezuiniger vastgoed u kan opleveren. Drie manieren om verduurzaming te bereiken.

Bekijk Vastgoed verduurzamen
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Duurzaamheid.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Ook uw bedrijfspand verduurzamen?

Zet snel de eerste stap naar een duurzamer bedrijfspand. Registratie van uw energielabel, het aanschaffen van energiebesparende oplossingen of volledige ontzorging. Wij helpen u graag verder.