Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? | ABN AMRO Doorpakken
Ondernemerstips

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

17 augustus 2021 - ABN AMRO

Leestijd: ca. 7 minuten

People, planet en profit. Deze drie P’s (Triple P) staan centraal bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat is het effect van uw bedrijfsvoering op het milieu? Draagt u met uw bedrijf bij aan de lokale economie? En hoe zorgt u voor uw eigen personeel? In dit artikel gaan we in op de vraag: wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen, leggen we meer uit over de rol van de overheid en leren we hoe u zelf een MVO-beleid opstelt.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel afgekort tot MVO, betekent heel kort gezegd mens- en milieubewust ondernemen. Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, moet u zich als ondernemer of bedrijf dus bewust zijn van uw impact op mens en milieu. Het is zaak om een goede balans te vinden tussen de drie P’s; people, planet en profit.

Social impact, duurzaamheid, circulariteit en goede arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers zijn kernbegrippen als we praten over MVO. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, kunt u met uw bedrijf een positieve bijdrage aan onze planeet leveren. Andersom levert het voor uw bedrijf ook voordelen op, zoals een goed imago of financiële beloningen.

Maar hoe start u met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Een helder MVO-beleid zet een stip op de horizon en helpt waarde te creëren op alle drie de fronten.

 • People: vaak over het hoofd gezien, maar de medewerkers van een bedrijf en andere betrokken personen spelen een belangrijke rol binnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. People gaat over het welzijn van mensen. Belangrijke thema’s hierbij zijn diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes en bijvoorbeeld (internationale) mensenrechten.

 • Planet: de bedrijfsactiviteiten moeten passen binnen strikte ecologische waarden en richtlijnen. Beperk bijvoorbeeld het energieverbruik, zamel afval gescheiden in en ontwerp productieprocessen zo zuinig mogelijk.

 • Profit: profit gaat zowel over de financiële prestaties van een bedrijf als de economische effecten op de omgeving. Hoe creëert de onderneming werkgelegenheid, wat zijn de investeringen in infrastructuur en hoe kunnen uitbesteding en sponsoring een rol spelen?

De Rijksoverheid stimuleert MVO

De Rijksoverheid probeert zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het doel is een toekomstbestendige economie, waarin vier kenmerken een belangrijke rol spelen:

 • Klimaatneutraal: de nieuwe economie mag per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten.

 • Circulair: door grondstoffen te hergebruiken mag er geen sprake meer zijn van afval.

 • Inclusief: het economisch systeem moet voor iedereen (even) goed toegankelijk zijn.

 • Eerlijke ketens: het (productie)proces van grondstof tot en met (eind)product moet vrij zijn van misstanden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet verplicht, maar voor bedrijven met meer dan 500 werknemers geldt sinds 2017 een rapportageplicht door middel van een MVO-jaarverslag. De overheid laat jaarlijks 500 verslagen van bedrijven onderzoeken. De Transparantiebenchmark toont hoe organisaties bezig zijn met MVO-activiteiten. Het bedrijf dat het best scoort ontvangt een prijs: De Kristal.Naast het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij bedrijven, koopt de overheid zelf zo duurzaam mogelijk in. Veel bedrijfsrestaurants van ministeries serveren bijvoorbeeld alleen nog maar biologische producten. Ten slotte heeft de overheid MVO Nederland opgericht. Dit is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Internationale richtlijnen: ISO en MVO-prestatieladder

Bovenop de Nederlandse waarden en richtlijnen gelden er ook internationaal normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationaal is met name de ISO 26000-norm een belangrijke richtlijn. Het is een kapstok en een gestandaardiseerde richtlijn die bedrijven kunnen gebruiken om een MVO-profiel op te stellen of een MVO-beleid te ontwikkelen. De internationale richtlijn werd op 1 november 2010 geïntroduceerd en is ondertekend door 94 landen. Let op: het is niet mogelijk om een ISO 26000-certificering te verkrijgen. Organisaties die hiermee aan de slag gaan gebruiken de MVO-prestatielader, NEN-zelfverklaring of FIRA.

IMVO: verantwoord zakendoen in het buitenland

Bedrijven die internationaal zakendoen krijgen bijvoorbeeld te maken met mensenrechten, arbeidsomstandigheden en invloeden op het milieu. De Nederlandse vertaling van de OECD Due Diligence Guidance voor IMVO geeft richtlijnen om hier internationaal zo goed mogelijk mee om te gaan.

MVO-beleid opstellen: belangrijke thema’s

Bedrijven die een helder MVO-beleid opstellen profiteren van een aantal belangrijke voordelen:

 • Meer vraag naar duurzame producten: de vraag naar duurzame producten neemt toe. Een helder beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt de mogelijkheid om nieuwe markten aan te boren.

 • Duurzaam heeft een langere levensduur: duurzame producten en materialen hebben doorgaans een langere levensduur. Dit voorkomt vroege vervangingen, dus helpt om op termijn kosten te besparen.

 • Meer betrokken medewerkers: medewerkers voelen zich meer gezien en raken sterker betrokken. Dat heeft doorgaans een positief effect op de productiviteit.

 • Beter imago voor bedrijven: een helder MVO-beleid draagt in de meeste gevallen bij aan een beter imago voor bedrijven.

Alles om uw onderneming slim te verduurzamen

Ontdek welke duurzame oplossing het best bij uw onderneming past. Van financieringen en praktische hulp tot concrete oplossingen.

Lees meer over de duurzame oplossingen
Lees meer ondernemersverhalen en tips over Duurzaamheid.
Bekijk alle artikelen
Er zijn helaas geen artikelen beschikbaar over dit onderwerp.

Duurzamer ondernemen binnen 100 dagen?

Met Impact Nation helpen we bedrijven binnen 100 dagen duurzamer te ondernemen. Samen pakken we uw belangrijkste duurzaamheidsuitdaging aan en maken we duurzaamheid onderdeel van uw bedrijfsvoering.